In English

Frågor och svar

Bättre logistik ger bättre miljö

Det är kanske inte för att spara den sista kronan som gör att du ska köpa vårt koncept, det är något som du får med på köpet. Men om du vill bli effektivare, få en ökad flexibilitet i din säckhantering, lösa volymproblem på ett snabbt och enkelt sätt då har du funnit vad du har letat efter.


Komplettera med småsäckar, varför då?

Beställer du fortfarande hem den större kvantiteten av ditt utsädesbehov i storsäckar? Och kompletterar med ett antal småsäckar för de sista hektaren? Varför då? Använd istället PLUG-IT™ så sparar du din rygg, kommer inte att fattas utsäde när du som mest behöver det eftersom du beställer den kvantitet som ligger närmast över ditt behov. Alltså bättre logistik.

Blir det något över har du igen det till nästa år!
När du lagrar utsädet i storsäckar går inte möss och råttor i dem som de gör med papperssmåsäckar.


Miljöhusesynen, hur då?

De lagkrav som är ställda på dig som företagare är många. Ett utav dem är att du ska förvara kemiska produkter i sin originalförpackning som dessutom ska vara tättslutande! Hur är detta möjligt att lösa med engångsstorsäckar? Tidigare har det varit förknippat med många svordomar men nu tack vare FILL-IT™ är det inte längre ett problem. Det går dessutom både snabbt och enkelt. Dem där högarna som har legat i vägen och som slutligen har slängs någonstans kan nu användastill ett annat år eller skifte.


Fungerar det, håller det?

Ja. Det fungerar lika enkelt som på bilderna.

Ännu en gång så är det enkelheten och funktionaliteten som gör att ett antal PLUG-ITs™ kommer att användas flera gånger per år beroende av hur många sorter som hanteras på ett företag.