In English

FILL-IT™

Lägg i varukorgen

Gör det möjligt att återföra material i både brutna och obrutna storsäckar, så väl flergångs- som engångsstorsäckar.

 

  • Betat utsäde är en kemisk produkt och som sådan ska den förvaras i sin originalförpackning.
  • När större mängder, mer än 100 kg, ska hanteras är assistans från hydraulik och storsäckar tacksamt.
  • FILL-IT™ kan användas för många andra ändamål till exempel vid renhållning av stora ytor och större mängder ska hanteras.

 

Instruktion

  • Häng säcken på storsäcksspjutet och häng därefter på FILL-IT™.
  • Öppna därefter innersäckens påfyllningsmun och för den över FILL-IT™ rörhals.
  • Sätt storsäcksspjutet i önskad vinkel och skyffla in det överblivna materialet i storsäcken.
  • Förslut innersäcksmunnen med ett stripes. Säcken är nu klar för att lagras.